Vi tilbyder døgnservice
98 42 88 22

MILJØ OG RENGØRING

Stæten tilbyder:

  • Opsugning og rensning af spildolie og kemikalieholdigt spildevand
  • Spildevandrensning
  • Tankrensning
  • Transport af farligt gods (olie- og kemikalietransport)
  • Tømning og- / eller afblænding af olietanke
  • Eget overvåget modtage- og rensningsanlæg for spildolie og kemikalieforurenet spildevand

Ring mig op

Top