Vi tilbyder døgnservice
98 42 88 22

KLOAKSERVICE

Stæten A/S tilbyder følgende ydelser inden for kloakservice:

  • Rensning og spuling af kloakker, brønde og dræn
  • Sugning og spuling af stoppede toiletter, afløb og tagnedløb.
  • Højtryksspuling
  • Rodskæring
  • Slamafvanding

Desuden tilbydes favorable priser på faste tømningsordninger for bl.a.:

  • Tømning af septiktanke
  • Rensning af fedtbrønde
  • Spuling af afløb eller brønde
  • Rensning af olie- /benzinudskillere

Tilmelding til vores tømningsordninger sker ved kontakt til os.

Vi tilbyder, at overtage tømningsordningen for tømning af din septiktank. Tilmeldingen kan kun ske i januar inden d. 15. februar 2019. Med din tank-kode oplyst hjælper vi dig gerne eller du kan selv skifte leverandør inde på forsyningens hjemmeside i perioden 01. jan 2019 til 15. februar 2019.

 

Ring mig op

Top